کارگاه های سال ۱۳۹۷

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۳:۱۹ قبل از ظهر

لیست کارگاه های مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت سال۱۳۹۷

 

              

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

CV مدرس

 

نوع کارگاه

(کشوری/استانی /دانشگاهی)

تعداد شرکت کنندگان

گروه هدف

مرجع

۱ 

 

کارگاه جستجوی پیشرفت ه در پایگاه داده PubMed، Scopus، Web of Sciense و Proquest

۱۳۹۷/۱ ۲/۲۲

آقای دکترمهدی ورمغانی

دانشگاهی

 

۴۲

نفر

 

اعضای ه یأت علمی، اعضای گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

کلیک  کنید

۲

کارگاه سطح یک مدرسه پژوهش

۱۳۹۷/۱۲/۱

الی

 

۱۳۹۸/۳/۳۰

 آقای دکتر رضا اسماعیلی

دانشگاهی

 

۳۵

نفر

  

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

کلیک کنید 

 ۳

 کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

 آقای دکتر خلیل کیمیافر

 منطقه ای

 ۷۵
نفر

 اساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگ ران

 کلیک کنید

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس