سال ۱۳۹۸

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۷:۰۶ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب درحال اجرای شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۳۹۸
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

۱

نقش آگاهی از حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی در پیش بینی سلامت اجتماعی شهروندان شهر گناباد در سال ۱۳۹۸

۶۴۵/ت/پ

آقای دکتر  عبدالجواد خواجوی

خانم دکتر تکتم پیکانی

۱۳۹۸/۲/۱۷

۲

تعیین الویت های پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت

۶۵۱/ت/پ

آقای دکتررضا اسماعیلی

خانم دکتر صادق مقدم

۱۳۹۸/۴/۱۸

۳

مطالعه تطبیقی مجله پژوهش و سلامت با مجلات ارتقای سلامت و مجله health and social care in the community

۶۵۴/ت/پ

خانم دکترراحله محرابی

آقای دکتر مردانه

۱۳۹۸/۲/۴

۴

اثربخشی مداخلات خود مدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتار گروهی بر سبک زندگی، کیفیت زندگی و شاخص های سندرم متابولیک در بزرگسالان مبتلا به سندرم متابولیک

۶۵۵/ت/پ

آقای دکترعلی دلشاد

خانم دکتر لیلا صادق مقدم

۱۳۹۸/۹/۱۹

۵

روان سنجی پرسشنامه اضطراب سلامتی جنینی در زنان ایرانی

۶۵۶/ت/پ

خانم دکتررقیه رحمانی

آقای دکترعلی دلشاد

۱۳۹۸/۱۱/۱

۶

بررسی هزینه های مستقیم بستری covid-۱۹ در ایران: مطالعه موردی بیمارستان علامه بهلول گنابادی

۶۵۷/ت/پ

آقای دکتر رضا اسماعیلی

آقای حسین عجم

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

۷

مدل بندی پیش بینی کننده های زایمان زودرس بر اساس داده های حاصل از مراقبت های بارداری

۶۶۱/ت/پ

خانم دکتر رقیه رحمانی

خانم دکترهادی زاده طلاساز

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس