اعضای غیر هیئت علمی مرکز

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۱:۴۳ قبل از ظهر
    خانم مریم مرادی
 سمت: پژوهشگر
شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی ۲۲۵
 پست الکترونیک:moradi.mf۶۹@gmail.com

خانم صدیقه عربی

سمت: مدیر داخلی مجله پژوهش و سلامت
شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی ۱۵۸
پست الکترونیک: sedighe.arabi@yahoo.com

خانم وجیهه آرمان مهر

سمت: پژوهشگر
شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی ۱۷۲
پست الکترونیک: varmanmehr@gmail.com 

 


 

 آقای مسعود خنده رو

سمت: دستیار پژوهش
شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی ۱۲۶
پست الکترونیک:khandehroo.m@gmu.ac.ir

     آقای امین غلامی مندی

 سمت: متصدی دبیرخانه و بایگانی مرکز تحقیقات
شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی ۱۷۰
پست الکترونیک: gholami.mendi۶۰@gmail.com


طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس