سال۱۳۹۴

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۰:۱۹ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت۱۳۹۴
 
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

مرجع

۱

بررسی ارتباط روش درمانی انتخاب شده جهت تسکین علائم یائسگی با نوع سبک تصمیم گیری و نوع سبک تصمیم گیری و سایر عوامل مرتبط در بین زنان ۶۰-۴۵ ساله شهر گناباد

۶۱۴/ت/پ

خانم دکتر نرجس بحری

آقای دکتر علی دلشاد

۱۳۹۴/۴/۲

۱۳۹۸/۴/۲۷

 

 

۳

تاثیر آموزش چهره به چهره بر اضطراب بیماران مراجعه کننده به مرکز ام آر آی بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد

۶۱۷/ت/پ

آقای حبیب شارعی نیا

خانم اکرم خوارزمی

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۱۳۹۶/۱/۱۳

 

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس