سال ۱۳۹۹

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۵:۰۵ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب درحال اجرای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۳۹۹
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح (پژوهشیار)

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

۱

بررسی تاثیر فرآورده طبیعی روغن ارده کنجد برپایه طب ایرانی بر علائم بالینی بیماران مشکوک و قطعی مبتلا به ابتلای کووید-۱۹

۳۷۴

آقای دکترحسین محمد زاده مقدم

آقای دکترامیر طباطبایی زاده

۱۳۹۹/۱/۲۵

۳

بررسی وضعیت اضطراب و افسردگی کودکان ۳تا ۱۰ سل با استفاده از تفسیر در دوره قرنطینه خانگی پیشگیری از کرونا در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۳۷۶

آقای حسین توکلی ثانی

خانم دکتر تکتم پیکانی

۱۳۹۹/۵/۱

۴

بررسی ارتباط استرس با فرسودگی شغلی در پرسنل بهداشتی و درمانی دانشگاه گناباد در اپیدمی کرونا در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹

۳۹۳

خانم سمانه علی مرادی

خانم دکتر رقیه رحمانی

۱۳۹۹/۳/۱۹

۵

نقش زیست نشانگرها در پیش آگهی کوید-۱۹

۶۷۰/ت/پ

آقای دکتر صاحبان ملکی

خانم دکتر فرناز شریفی مود

۱۳۹۹/۵/۲۰

۶

روان سنجی پرسشنامه غربالگری فعالیتهای خود مراقبتی در قرنطینه اپیدمی کووید- ۱۹ در جامعه ایرانی

۶۳۲

خانم دکتررقیه رحمانی

آقای دکتر خواجوی

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس