سال ۱۳۸۹

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۴:۰۳ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب در حال اجرای شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت۱۳۸۹
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

 ۱ بررسی تأثیر آموزش اصول ارگونومی در کاهش سطح ریسک ارگونومیک در آرایشگران زن و مرد شهر گناباد  ۵۵۶/ت/پ  آقای محمد جواد فانی  آقای دکتر مهدی مشکی  ۱۳۸۹/۴/۱۶

۲

پرداخت های خارج از جیب برای مراقبت های بهداشتی- درمانی و عوامل تعیین کننده آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۸۹

۵۵۹/ت/پ

آقای دکتر رضا اسماعیلی

-

۱۳۸۹/۲/۷

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس