سال۱۳۸۸

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۳:۲۵ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی وارتقای سلامت ۱۳۸۸
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

مرجع

۱

سروپری والانس توکسوپلاسموز در دختران دبیرستانی گناباد: یک مطالعه مبتنی بر  جامعه

۳۴۶/ت/پ

 

 
آقای دکتر محمد قهرمانی
 

 

-

۱۳۸۸/۳/۹

۱۳۸۹/۶/۱۱

 

 
 

۲

مقایسه اثر بخشی دو شیوه مدیریت وابستگی و درمان شناختی رفتاری در پیشگیری از لغزش بیماران تحت درمان  نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به کلنیک دولتی درمان سوء مصرف مواد شهرستان گناباد

۲۷۸/ت/پ

 

آقای محمد علی اصلی نژاد

 

آقای دکتر توکلی زاده

۱۳۸۸/۶/۲۳

۱۳۹۱/۶/۲۱

 

 
 
 

۳

اثربخشی  آموزش مشارکتی روش های زایمان بر اسا س مدل اعتقاد بهداشتی (HBM) بر تمایل به  انتخاب و روش زایمان در خانمهای نخست باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گناباد

۵۵۰/ت/پ

 

 
خانم دکتر نرجس بحری
 

 

خانم دکتر شهلا خسروان

۱۳۸۸/۶/۲۳

۱۳۹۷/۶/۲۱

 

 
 
 

۴

تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی بردیدگاه پدران در مورد دوران بلوغ فرزندان پسر

۵۳۶/ت/پ

 

آقای موسی سجادی
 

 

آقای محمد رضا منصوریان

۱۳۸۸/۱۱/۲۰

۱۳۹۰/۱۱/۲۵

 

 

۵

بررسی ویژگی ها و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه در شهرستان گناباد در سالهای ۸۷-۸۸

۵۵۲/ت/پ

 

آقای دکتر مهدی مشکی

 

آقای دکتر توکلی زاده

۱۳۸۸/۱۲/۴

۱۳۸۹/۱۲/۲۳

 

 
 

۶

بررسی رابطه باورهای مذهبی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۸۸

۵۵۵/ت/پ

 

آقای جهانشیر توکلی زاده

 

خانم دکتر لیلا صادق مقدم

۱۳۸۸/۱۲/۱۸

۱۳۹۴/۴/۲۱

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس