سال ۱۳۹۶

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۱۳:۰۰ بعد از ظهر

 

لیست طرح های تحقیقاتی مصوب در حال اجرای شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت۱۳۹۶
 
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

۱

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی فرم C مقیاس منبع کنترل سلامت در جوانان مبتلا به خودارضایی

۶۲۴/ت/پ

خانم سمانه نجفی

خانم دکتر لیلا صادق مقدم

۱۳۹۶/۷/۴

۲

بررسی میزان سواد سلامت و پیش بینی آن از طریق ادراک از مولفه‌ های برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۶۲۸/ت/پ

آقای دکتر علی اکبر عجم

آقای دکتر توکلی زاده

۱۳۹۶/۷/۴

۳

بررسی وضعیت ناباروری و عوامل مرتبط با آن در شهرستان گناباد در سال ۱۳۹۶

۶۳۱/ت/پ

خانم دکتر هادیزاده طلاساز

آقای دکتر موسی سجادی

۱۳۹۶/۱۲/۱۵

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس