پایان نامه

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۶:۱۳ بعد از ظهر

نام و نام خانوادگی:دکترهایده هاشمی زاده
عنوان رساله دکتری :
عنوان (فارسی): مفهوم سازی، ساخت و رواسازی ابزار سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلاء به نارسایی مزمن قلبی: یک رویکرد شیوه ترکیبی
 
Conceptualization, development and validation of health-related quality of life measure in patients with chronic heart failure: A mixed-method approach
استاد راهنما:دکتر مهدی مشکی

نام و نام خانوادگی:دکترسعید پوردولتی

عنوان رساله دکتری :

عنوان (فارسی): توسعه مدل توضیح رفتار عبور غیر ایمن عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB): یک تحلیل مدل معادلات ساختاری
 
Title (in English): Development of a Model to explain Pedestrian Unsafe Crossing Behavior based on the Theory of Planned Behavior (TPB): A Structural Equation Modeling
استاد راهنما:دکتر مهدی مشکی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس