اولویت های پژوهشی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰:۰۶ قبل از ظهر

اولویت شماره 5

سلامت و بهزیستی خانواده

Family Health and Wellbeing

براساس دیدگاه گروه راهبردی تعیین اولویت های مرکز تحقیقات؛ ارتقای سلامت و بهزیستی خانواده مهمترین حیطه برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، بهبود نرخ جایگزینی جمعیت در منطقه و کاهش مشکلات روانشناختی است. بر این اساس سلامت و بهزیستی خانواده بعنوان اولویت پنجم مرکز تحقیقات انتخاب شد.

موضوعات (Topic) پیشنهادی در این حیطه:                                                                                                                                                     

  1. رفتار و باور ها و فرهنگ سلامت                                                                                                                                                                      
  2.  عوامل مرتبط با بارداری و زایمان ایمن                                                                                                                                                                
  3. شیوع ناباروری، مشاوره های فرزندآوری، سقط القایی و غیر القایی، الگوی فرزندآوری، بارداری های ناخواسته و ...
  4.  شبکه های مجازی و تاثیر آن بر خانواده
  5. بررسی وضعیت رضایت مندی از زندگی زناشوئی دوره های مختلف زندگی
  6. مهارت های ارتباطی در خانواده
  7.  شیوع تک فرزندی و پیامد های آن
  8. چاقی و اضافه وزن در کودکان و عوامل اجتماعی موثر بر
  9. استانداردهای شیردهی و تغذیه نوزادان
  10. کودک آزاری و همسرآزاری و راهکارهای پیشگیری

لینک اولویت های سلامت و بهزیستی خانواده

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس