اعضا گروه دانشجویی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۶:۱۹ قبل از ظهر
نام و نام خانوادگی:آقای بهروز حسین پور(دبیر گروه)
سمت:دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی:خانم فاطمه زهرا نادری
سمت:دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس