اعضا گروه دانشجویی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۶:۱۹ قبل از ظهر
نام و نام خانوادگی:خانم مبینا رجایی (دبیر گروه)
سمت:دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی:
سمت:دانشجوی کارشناسی ارشد
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس