فعالیت های بین بخشی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۶:۳۴ قبل از ظهر
- طرح اثربخشی مداخلات خود مدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتار گروهی بر سبک زندگی، کیفیت زندگی و شاخص های سندرم متابولیک در بزرگسالان مبتلا به سندرم متابولیک
 
- طرح اثربخشی یک بستۀ روان‌آموزی صوتی مبتنی بر اقتصاد زیست‌انرژی با تأکید بر بخشودن بر بهبود کیفت زندگی و عملکرد نباتی بیماران کرونری قلبی
 
- نقش آگاهی از حقوق شهروندی  و سرمایه اجتماعی در پیش بینی سلامت اجتماعی شهروندان شهر گناباد در سال ۱۳۹۸
 
- طرح مطالعه تطبیق قوانین بازنشستگی پیش از موعد در ایران با سایر کشورها
- طرح اثربخشی مداخلات خود مدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتار گروهی بر سبک زندگی، کیفیت زندگی و شاخص های سندرم متابولیک در بزرگسالان مبتلا به سندرم متابولیک
 
- طرح اثربخشی یک بستۀ روان‌آموزی صوتی مبتنی بر اقتصاد زیست‌انرژی با تأکید بر بخشودن بر بهبود کیفت زندگی و عملکرد نباتی بیماران کرونری قلبی
 
- نقش آگاهی از حقوق شهروندی  و سرمایه اجتماعی در پیش بینی سلامت اجتماعی شهروندان شهر گناباد در سال ۱۳۹۸
 
- طرح مطالعه تطبیق قوانین بازنشستگی پیش از موعد در ایران با سایر کشورها
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس