اعضاء گروه پژوهشی جمعیت، باروری و بهزیستی خانواده

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۸:۵۹ قبل از ظهر

نام و نام خانوادگی: دکتر رقیه رحمانی(دبیر گروه)
سمت: دانشیار، بهداشت باروری
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8371

نام و نام خانوادگی: دکتر نرجس بحری
سمت: استادیار، بهداشت باروری
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8157

نام و نام خانوادگی: دکتر جلوه جلیلی
سمت: استادیار، متخصص زنان و زایمان
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028

نام و نام خانوادگی: حجه الاسلام حسین امامی(مشاوره خانواده)
سمت: شاغل در سازمان تبلیغات
آدرس: مشهد
شماره تماس:-

نام و نام خانوادگی: دکتر نجمه حاج وثوق
سمت: دکترای روانشناسی
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8188

نام و نام خانوادگی: دکتر بتول محمدیان
سمت: استادیار آموزش پرستاری
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شماره تماس: 09153759602

نام و نام خانوادگی: خانم نصرت سمائی
سمت: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، کارشناس اورژانس اجتماعی
آدرس: گناباد, اورزانس اجتماعی
شماره تماس:123

نام و نام خانوادگی: آقای مسعود برقی(مشاوره خانواده)
سمت: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
آدرس:-
شماره تماس:-

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس