دانشجویان در حال تحصیل

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۴:۱۱ قبل از ظهر
 
        مهدی قاسمی                               شروع به تحصیل: ۱۳۹۹
 
 
رشته:دکتری تخصصی بهداشت محیط- پژوهش محور
 
استاد راهنما: دکتر مجتبی افشارنیا -دکترای تخصصی (PhD)  مهندسی بهداشت محیط
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس