اولویت های پژوهشی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۹:۲۱ قبل از ظهر

اولویت شماره 6

پیشرفت اقتصادی دانش بنیان و سلامت محور

Knowledge and Health Based Economic Progress

در راستای درک شرایط تثبیت اقتصاد دانش بنیان در منطقه و بهبود استاندارد های سلامت زیرساخت های توسعه؛ برای تقویت محیط کسب و کار و کاهش فقر و در  ارتقای سلامت شهروندان؛ حیطه "پیشرفت اقتصادی دانش بنیان و سلامت محور" بعنوان ششمین اولویت مرکز تحقیقات انتخاب شد. فعالیت در این حیطه می تواند، نقش مرکز تحقیقات در شناخت عرصه های بالقوه برای توسعه منطقه و بسیج نهادها و کارگزاران مرتبط در توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت منطقه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان و بهبود وضعیت اشتغال و معیشت منطقه را تجلی بخشد.

موضوعات (Topic) پیشنهادی در این حیطه:                                                                                                                                                   

  1. شناخت و معرفی فرصت های بالقوه اشتغال در منطقه                                                                                                                                               
  2. زمینه یابی استقرار ابعاد شهر دوستدار سالمند برای شهرستان گناباد و بجستان                                                                                    
  3. برنامه شهر سالم و محله سالم
  4. چالش ها و راهکار های توسعه مناطق محروم منطقه
  5.  کارآفرینی و مسئولیت پذیری مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد
  6. راهکار های جلب مشارکت نخبگان بومی خارج از شهرستان
  7. گردشگری سلامت در گناباد و بجستان
  8. تحلیل نابرابری ها و تعارضات اجتماعی در منطقه
  9. مدیریت استفاده از پساب فاضلاب بیمارستان در توسعه و بهینه سازی فضای سبز

لینک اولویت های پیشرفت اقتصادی دانش بنیان و سلامت محور

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس