اعضاء گروه پژوهشی تاب آوری سلامت و تاب آوری اقتصادی-اجتماعی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۸:۲۹ قبل از ظهر

نام و نام خانوادگی:خانم وجیهه آرمان مهر(دبیر گروه)
سمت:دانشجوی دکتری جامعه شناسی(پژوهشگر سیستم های پیچیده)
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
شماره تماس:57223028-8172

نام و نام خانوادگی:دکتربی بی اقدس اصغری
سمت: استادیار جامعه شناسی 
آدرس:گناباد, دانشگاه آزاد
شماره تماس:57255000

نام و نام خانوادگی:دکتر عبدالجواد خواجوی
سمت:استادیارمدیریت خدمات بهداشتی درمانی(پژوهشگر soft system)
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8454

drmohammadzade34
نام و نام خانوادگی:دکتر رضا اسماعیلی
سمت:استادیار اقتصاد سلامت
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8120

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس