اولویت های پژوهشی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۶:۰۴ قبل از ظهر

اولویت شماره 4

توسعه و سلامت روستائیان

Rural Health and Development

زندگی روستاییان در منطقه تحت پوشش علوم پزشکی گناباد ویژگی های منحصر به فردی دارد. نسبت بالای مهاجرت از روستا، نسبت بالای سالمندی در روستا، نسبت بالای معلولین در روستاهای گناباد، نسبت بالای خانوار های تحت پوشش نهاد های حمایتی و نسبت بالای بیماریهای مزمن مانند فشار خون و دیابت در روستا ها، بیانگر ضرورت پرداخت به توسعه اجتماعی و سلامت روستائیان این منطقه دارد. این مرکز تحقیقات تلاش می کند با بسیج ظرفیت های تحقیقاتی و اجرایی به رصد شاخص های سلامت و ابعاد توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق روستایی بپردازد و از این مسیر شواهد عینی برای برنامه ریزی های اجتماعی و بهداشتی فراهم گردد.

موضوعات (Topic) پیشنهادی در این حیطه :                                                                                                                                                               

  1. ارزیابی سریع وضعیت توسعه اجتماعی و  سلامت در شهرستان گناباد                                                                                                     
  2.  بررسی نیاز های سلامت و نیاز های اجتماعی جمعیت های روستایی
  3.  تحلیل شاخص های سلامت جمعیت روستایی و شهری
  4. اپید میولوژی بیماری های غیر واگیر در جمعیت روستایی گناباد و بجستان
  5.  فرصت های اشتغال در روستاهای شهرستان گناباد و بجستان
  6. راهکار های ارتقای سلامت سالمندان روستایی
  7. مداخلات توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) معلولین روستایی
  8. دیابت، بیماری های قلبی عروقی، فشارخون و عوامل مرتبط

لینک اولویت های توسعه و سلامت روستائیان

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس