اعضاء گروه پژوهشی توسعه و سلامت روستائیان

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۳:۴۶ قبل از ظهر
نام و نام خانوادگی:دکتر علی محمد مختاری(دبیر گروه)
سمت:استادیار اپیدمیولوژی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-419

نام و نام خانوادگی:دکتر محمد مطلبی
سمت:دانشیار آموزش بهداشت
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:-

نام و نام خانوادگی:دکتر علیرضا عطاردی
سمت:استادیار اطلاعات شناسی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028

نام و نام خانوادگی:دکتر جواد صادقی نسب
سمت:معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
آدرس:گناباد, معاونت بهداشتی
شماره تماس:57229012-200
نام و نام خانوادگی:آقای احسان علی اصغری
سمت:کارشناس ارشد آموزش بهداشت
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57220186-165

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس