اعضاء گروه پژوهشی توسعه اقتصادی دانش بنیان و سلامت محور

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۷:۴۶ قبل از ظهر

نام و نام خانوادگی:دکتر مجید نخعی(دبیر گروه)
سمت:استادیار، سیاستگذاری سلامت
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, معاونت تحقیقات و فناوری, دفتر حوزه پژوهشی
شماره تماس:57223028-8170

نام و نام خانوادگی:دکتر رضا اسماعیلی
سمت:استادیار، اقتصاد سلامت
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8120

نام و نام خانوادگی:دکتر عبدالجواد خواجوی
سمت:استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8454

نام و نام خانوادگی:آقای مهندس حسین تقوی
سمت:رییس مرکز رشد و فناوری شهرستان گناباد
آدرس:گناباد,خراسان رضوی – شهرستان گناباد – کیلومتر ۳ جاده قوژد – بلوار فناوریمرکز رشد فناوری گناباد.
شماره تماس:57288633

نام و نام خانوادگی:آقای مهندس مهدی مروج
سمت:رییس مرکز فنی و حرفه ای گناباد
آدرس:گناباد, مرکز فنی حرفه ای
شماره تماس:57287811

نام و نام خانوادگی:آقای مرتضی جوشنی
سمت:کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت
آدرس:ستاد مرکزی دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شماره تماس:57223514

نام و نام خانوادگی:آقای مهندس مهدی قاسمی
سمت:دانشجوی دکتری پژوهش محور مرکز تحقیقات
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028

نام و نام خانوادگی:آقای مسعود خنده رو
سمت:کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8353

نام و نام خانوادگی:آقای علی غفاریان
سمت:کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
آدرس:-
شماره تماس: 09392275913

نام و نام خانوادگی:آقای مهدی دری سقی
سمت:کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
آدرس:- ستاد مرکزی دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شماره تماس: 57221595-8279

نام و نام خانوادگی:خانم فاطمه پیرنهاد(خبرنگار- مددکار اجتماعی)
سمت:دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه
آدرس:--
شماره تماس:-

نام و نام خانوادگی:آقای مجید رحیم زاده
سمت:دانشجوی دکتری حقوق مالی
آدرس:گناباد
شماره تماس:-

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس