اعضاء گروه پژوهشی سلامت و رفاه اجتماعی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۹:۴۹ قبل از ظهر

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر تکتم پیکانی
سمت:استادیار پژوهشی سلامت و رفاه اجتماعی
سمت در گروه: دبیر گروه
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقائ سلامت
شماره تماس: 57223028-312

نام و نام خانوادگی:دکتر لیلا صادق مقدم
مرتبه: دانشیار سالمند شناسی
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, معاونت تحقیقات و فناوری
شماره تماس: 57223028-150

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا جرجران شوشتری
مرتبه:استادیار پژوهشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
آدرس: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
شماره تماس: 021-71732855

نام و نام خانوادگی:آقای علی آراسته
سمت: رئیس اداره بهزیستی شهرستان گناباد
آدرس:گناباد, اداره بهزیستی شهرستان گناباد
شماره تماس: 09153771365

نام و نام خانوادگی:دکتر عبدالجواد خواجوی
مرتبه:استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-454

نام و نام خانوادگی:دکتر علی دلشاد نوقابی
مرتبه:مربی، پرستاری سلامت جامعه
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:09151778795

نام و نام خانوادگی:دکتر ملیحه ضیائی
مرتبه:استادیار پزشکی اجتماعی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-353و354

نام و نام خانوادگی:دکتر فاطمه محمدزاده
مرتبه:استادیار آمار زیستی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-333

نام و نام خانوادگی:دکتر بی بی اقدس اصغری
مرتبه:استادیار مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
آدرس:گناباد, دانشگاه آزاد اسلامی
شماره تماس:57255000

نام و نام خانوادگی:آقای مجید ازقندی
سمت:رئیس اداره بهزیستی شهرستان بجستان
آدرس:بجستان, خیابان امام خمینی(ره)
شماره تماس:05156522355

 

 


نام و نام خانوادگی:خانم صدیقه عربی
مرتبه:کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, مجله پژوهش و سلامت
شماره تماس:57223028-431

 

درخواست عضویت در گروه و ارائه پروپوزال ویژه پژوهشگران کل کشور:sdhprc@gmu.ac.ir  

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس