اولویت های پژوهشی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۴:۱۸ قبل از ظهر

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت

 

اولویت های تحقیقاتی گروه پژوهشی ارتقاء سلامت سالمندی

 

الف- سبک زندگی

 • بررسی وضعیت کیفیت زندگی در سالمندان
 • مشکلات تغذیه ای در سالمندان
 • علل و عوامل موثر بر فعالیت های حرکتی در سالمندان
 • ارتقای کیفیت خواب سالمندان
 • خودمراقبتی
 • سقوط و عدم تعادل و عوامل مرتبط با آن
 • مداخلات مبتنی بر کاهش سوء مصرف مواد در سالمندان
 • مداخلات جهت کاهش سوانح رانندگی
 • تعیین پیش بینی کننده های وقوع سوانح رانندگی
 • سالمندی موفق و معیار های آن
 • توجه به وضعیت سالمندان در حوادث و بلایا

ب- بیماری های مزمن(پیشگیری , توانبخشی)

 •  بررسی وضعیت سالم سازی سالمندان
 • نقش مراقبت های ادغام یافته در ارتقای سلامت سالمندان
 • تعدد دارویی و عوارض آن
 • معلولیت و سالمندی
 • ابزارسازی و استاندارد سازی ابزارها

ج-سلامت روانی و معنوی

 •  باورها و اعتقادات مربوط به سالمندی
 • تنهایی و مشکلات مربوط به آن
 • شناخت و اجرای مداخلات مدیریت افسردگی
 • مرگ و مردن
 • خانه سالمندان و عوامل روانی اجتماعی

د-عوامل اجتماعی موثر بر سلامت سالمندان

 • حمایت های اجتماعی از سالمندان
 • اوقات فراغت سالمندان
 • سالمند آزاری و پیامد های آن
 • نگرش و درک نسبت به پیری
 • اقتصاد و سالمندی
 • تسهیل روند مشارکت سالمندان در اجتماع
 • جانبازان و سالمندی
 • حقوق سالمندان
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس