اعضا گروه سلامت سالمندی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۲:۰۶ قبل از ظهر

نام و نام خانوادگی:دکتر لیلا صادق مقدم(دبیر گروه)
سمت:دانشیار، سالمندشناسی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, معاونت تحقیقات و فناوری, دفتر حوزه پژوهشی
شماره تماس:57223028-8225

نام و نام خانوادگی:دکتر علی محمدپور
سمت:استاد آموزش پرستاری
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8249

نام و نام خانوادگی:دکتر حسین عجم زیبد
سمت:دکترای تخصصی (PhD) / سالمندشناسی
آدرس:گناباد, دانشکده پرستاری
شماره تماس:57223028-8254

نام و نام خانوادگی:دکتر جواد صادقی نسب
سمت:دکترای تخصصی پزشکی / کودکان
آدرس:معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شماره تماس:57229012-8200

نام و نام خانوادگی:دکتر تکتم پیکانی
سمت:استادیار پژوهشی سلامت و رفاه اجتماعی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
شماره تماس:57223028-8312

نام و نام خانوادگی:آقای علی آراسته
سمت:رئیس اداره بهزیستی شهرستان گناباد
آدرس:گناباد, خیابان سعدی, جنب بلوار وحدت, اداره بهزیستی شهرستان گناباد
شماره تماس:57222506

نام و نام خانوادگی:آقای سعید خیاط کاخکی
سمت:مربی پرستاری سالمندی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8247

نام و نام خانوادگی:خانم متینه خوشخو
سمت:دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8318

نام و نام خانوادگی:خانم مریم مرادی
سمت:مربی آموزشی پرستاری سالمندی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8255

نام و نام خانوادگی:آقای علی آقایی بجستان
سمت:مسئول مرکز نگهداری سالمندان گناباد
آدرس:گناباد
شماره تماس:-

نام و نام خانوادگی:آقای عباس علیمردانی
سمت:کارشناس ارشد آموزش بهداشت
آدرس:معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شماره تماس:57220187-8120

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس