کارگاه های سال ۱۳۹۹

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۵:۵۴ قبل از ظهر
 

لیست کارگاه های مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت سال ۱۳۹۹

 

   

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

CV مدرس

 

نوع کارگاه

(کشوری/استانی /دانشگاهی)

تعداد شرکت کنندگان

گروه هدف

مرجع

۱

کارگاه وبینار مدیکال ژورنالیزم

۱۳۹۹/۲/۳
الی
۱۳۹۹/۲/۵

آقای دکتر بهروز آستانه

کشوری

120

نفر

 

اعضای علمی و اجرایی مجلات علمی دانشگاه

کلیک کنید

۲

کارگاه وبینار اقتصاد بیمارستان

۱۳۹۹/۵

 آقای دکتر رضا اسماعیلی

کشوری

 

۲۰۰

نفر

متخصصان و مدیران نظام سلامت

کلیک کنید

 ۳ کارگاه وبینار آموزشی کار با SPSS و آزمون های آماری آن
 ۱۳۹۹/۸/۱۸
۱۳۹۹/۸/۲۰
۱۳۹۹/۸/۲۵
۱۳۹۹/۸/۲۷
خانم نسیم خواجویان  دانشگاهی
 ۸۰
نفر
 دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  کلیک کنید
 ۴  کارگاه مجازی کلیات روش تحقیق و پروپوزال نویسی  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ -  شهرستان
 ۷۵
نفر
 دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلیک کنید
۵  کارگاه آموزشی SPSS
 ۱۳۹۹/۱۲/۴
الی
۱۳۹۹/۱۲/۵
 -  دانشگاهی  -  دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  کلیک کنید
 ۶ مدرسه پژوهش زمستانه
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
الی
۱۳۹۹/۱/۲۰
 اعضای مراکز تحقیقاتی  دانشگاهی
 ۴۵
نفر
 دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلیک کنید
 ۷  کارگاه وبینار خود مراقبتی مردان در میانسالی برای سالمندی فعال به مناسبت هفته سلامت مردان  ۱۳۹۹/۱۲/۵  خانم دکتر لیلا صادق مقدم  منطقه ای
 ۱۶۵

نفر

 همکاران دانشگاه کلیک کنید

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس