کارگاه های سال ۱۳۹۸

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۴:۳۳ قبل از ظهر

لیست کارگاه های مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت سال۱۳۹۸

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

CV مدرس

 

نوع کارگاه

(کشوری/استانی /دانشگاهی)

تعداد شرکت کنندگان

گروه هدف

مرجع

۱

 

کارگاه آسیب شناسی شهرک توحید

 ۱۳۹۸/۴/۳۱

 

آقای برقی

شهرستانی

 

۵۰

نفر

 

شهروندان ساکن شهرک توحید

 

کلیک کنید

۲

کارگاه سطح دو مدرسه پژوهش

۱۳۹۸/۴/۶
الی
۱۳۹۸/۴/۷

 آقای دکتر رضا اسماعیلی

دانشگاهی

۳۵

نفر

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

کلیک کنید

 ۳ کارگاه پژوهش در تعیین کننده های اجتماعی سلامت  ۱۳۹۸/۹/۲۶ آقای دکتر رضا اسماعیلی  دانشگاهی
 ۲۹
نفر
 اعضای هیأت علمی، اعضای گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه  کلیک کنید
۴  کارگاه مدیریت منابع در روش تحقیق با استفاده از نرم افزار End Note
 ۱۳۹۸/۱۰/۱
۱۳۹۸/۱۰/۳
 آقای مهندس مجتبی نخعی پور  دانشگاهی  ۴۵ نفر  دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلیک کنید
 ۵ کارگاه آموزشی زنان و سالمندی سالم ویژه خانواده زندانیان و پرسنل اداره زندان  ۱۳۹۸/۲ خانم دکتر لیلا صادق مقدم  شهرستان
 ۳۰
نفر
 خانواده زندانیان و پرسنل اداره زندان کلیک کنید
 ۶  کارگاه آسیب های مواد مخدر و روان گردان  ۱۳۹۸/۴/۱۱  آقایان علی نژاد و برقی  شهرستان
 ۷۰
نفر
 مددجویان مرد اداره زندان شهرستان گناباد کلیک کنید
۷  کارگاه آموزشی زنان و سالمندی سالم ویژه خانواده زندانیان و پرسنل اداره زندان  ۱۳۹۸/۴  خانم دکتر لیلا صادق مقدم  دانشگاهی
 ۶۰
نفر
 اساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگراناساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران کلیک کنید

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس