دانشجویان فارغ التحصیل شده

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۵:۱۰ قبل از ظهر

با مجور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طبق ضوابط و قوانین مرتبط، از بهمن ماه ۱۳۹۲ در رشته ارتقاء سلامت دو نفر دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل شدند.

 
سعید پوردولتی                               تاریخ فارغ التحصیل:۱۳۹۹

عنوان رساله دکتری :

عنوان (فارسی): توسعه مدل توضیح رفتار عبور غیر ایمن عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB): یک تحلیل مدل معادلات ساختاری
 
 
 
 
هایده هاشمی زاده                   تاریخ فارغ التحصیل:۱۳۹۹

 

عنوان رساله دکتری :

عنوان (فارسی): مفهوم سازی، ساخت و رواسازی ابزار سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلاء به نارسایی مزمن قلبی: یک رویکرد شیوه ترکیبی.

عنوان انگلیسی:
Conceptualization, development and validation of health-related quality of life measure in patients with chronic heart failure: A mixed-method approach
 
استاد راهنما: دکتر مهدی مشکی
 
 
مقالات:

۱. Content Comparison of Health-Related Quality of Life Measures in Heart Failure Based on the International Classification of Functioning, Disability, and Health: A Systematic Review Protocol

 ۲. The content comparison of health-related quality of life measures in heart failure based on the international classification of functioning, disability, and health: a systematic review Mahdi

 ۳. Perceived benefits of the disease: A qualitative study of patients' experiences of heart failure

 ۴. Dark or Bright Half of the Moon: A Qualitative Study Exploring the Experience of Iranian Heart Failure Patients Regarding their Quality of Life

۵. Epidemiology of Childhood Cancer in Northeast of Iran

۶. Effect of One Period of Exercise-Therapy and an Engonomic Intervention on the Rate of Chronic Neck Pain and Disability in Computer Users

۷. Pattern of Drug Abuse Based on Demographic Factors in Self-Report Addicts of Quchan

۸. Level of Malnutrition and Failure to Thrive in ۱-۱۸ month old Infants

۹. Assessing the Level of Stress and Anxiety in Family Members of Patients Hospitalized in the Special Care Units

۱۰. Epidemiologic and Demographic Characteristics of a Hemodialysis Patient in Quchan, Iran

۱۱. Sex differences in Acute Myocardial Infarction

۱۲. Mothers’ Satisfaction Rate from Hospital Cares in Hematology- Oncology Ward

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس