اولویت های پژوهشی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۱:۰۰ قبل از ظهر

اولویت تحقیقاتی شماره1

سلامت و رفاه گروه های آسیب پذیر (معلولین، معتادان، ساکنین حاشیه شهر و...)

Health and Social Welfare of Vulnerable Population

تاکید سیاست های کلی سلامت و برنامه های بالادستی و در همچنین شرایط ناپایدار محیطی؛ سلامت و رفاه گروه های آسیب پذیر (سالمندان، معلولین، معتادان، ساکنین حاشیه شهر ...) را بعنوان یک حیطه پژوهشی مهم برای مرکز تحقیقات مطرح نمود. شواهد مربوط به نسبت های بالای گروه های آسیب پذیر شامل سالمندان، معلولین و خانوار های تحت پوشش نهاد های حمایتی در منطقه نیز باعث شد تا پرداختن به موضوعات تحقیقاتی سلامت و رفاه اجتماعی گروه های جمعیتی آسیب پذیر بعنوان اولویت نخست حیطه های پژوهشی مرکز تحقیقات در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی انتخاب شود.

موضوعات (Topic) پیشنهادی در این حیطه :                                                                                                                                                                  

  1. بررسی اپیدمیولوژی و میزان مصرف مواد مخدر در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد                                                                               
  2. رفاه اجتماعی و حمایت های اجتماعی گروه های آسیب پذیر                                                                                                                                            
  3. وضعیت سلامت و مشکلات اجتماعی مناطق حاشیه شهر گناباد و بجستان                                                                                                                     
  4. ابعاد سلامت معلولین و مدجویان شهرستان های گناباد و بجستان
  5.   بررسی وضعیت طلاق و ارایه راهکار در منطقه
  1. آسیب های اجتماعی کودکان و نوجوانان
  2. حمایت طلبی در برنامه های سلامت گروه های آسیب پذیر
  3. تعیین ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سلامت سالمندان

لینک اولویت های سلامت و رفاه گروه های آسیب پذیر(معلولین, معتادان, ساکنین حاشیه شهر و...)

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس