تماس با ما

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۹:۵۵ بعد از ظهر
 
وجیهه آرمان مهر، دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
تلفن: ۵۷۲۲۳۰۲۸ داخلی ۱۷۳
 
--
Vajihe Armanmehr, PhD Student in Economic Sociology and Development.

Research Assistant, Social Development & Health Promotion Research Center. Gonabad University of Medical Sciences, Iran
PO Box: ۳۹۷
Tel/Fax: +۹۸ ۵۱ ۵۷۲۲۹۰۲۵
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس