ارزشیابی کیفی 1399

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۹:۰۹ بعد از ظهر
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت 
دی ماه ۱۳۹۹
 فایل کلیه مستندات دانلود

فرم مستندات ارزشیابی کیفی

 دانلود
فضای فیزیکی 
دانلود

 اعضای هیات علمی مرکز

 دانلود

برنامه راهبردی

  دانلود
اولویت های  تحقیقاتی
دانلود
  عناوین مقالات چاپ شده در سه سال اخیر     
 دانلود

عناوین طرح های تحقیقاتی مصوب

 دانلود
 لیست کارگاه های برگزار شده
 دانلود

مستندات ثبت اطلاعات و ریجستری 

 دانلود

اطلاعات بودجه

 دانلود

 طرح های برتر

 دانلود

مقالات برتر

 دانلود

 اثرگذاری

دانلود
 اعضای شورای پژوهشی  دانلود
بازنگری برنامه ها  دانلود
 لاین تحقیقاتی   دانلود
پروپزال های همکاری های مشترک  دانلود
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس