آیین نامه و دستورالعمل های مرکز

انتشار محتوا: ۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۳:۱۰ بعد از ظهر
اصول نگارش و تنظیم گزارش نهایي طرح های تحقیقاتي
قرارداد اجراي طرح تحقيقاتي
قرارداد اجرای طرح پژوهشی/پایان نامه بین مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت و سایر مراکز تحقیقاتی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس