سال۱۳۹۱

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۹:۰۰ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۳۹۱
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

 تاریخ پایان

مرجع

۱

چگونگی تبعیت از رژیم درمانی و ارتباط آن با ارزیابی شناختی در مبتلایان به دیابت شهر گناباد سال ۱۳۹۰

۵۸۱/ت/پ

 

خانم شهناز احراری

 

آقای دکتر توکلی زاده

۱۳۹۱/۲/۲۶

 ۱۳۹۴/۳/۹

فایل

۲

تجربه زنان از زندگی با همسر معتاد به مواد مخدر

۵۹۹/ت/پ

 

 
 خانم وجیهه آرمان مهر

 

 

 

آقای دکتر سلیمانی

۱۳۹۱/۱۲/۱۵

۱۴۰۱/۱۲/۲۶

فایل

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس