سال۱۳۹۹

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۱:۰۹ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت۱۳۹۹
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

(پژوهشیار)

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

 

مرجع

۱

تولید پادکست صوتی رادیو سالمندان برای ارتقای سلامت سالمندان: فصل اول پیشگیری از کرونا

۳۹۱

خانم دکتر لیلا صادق مقدم

آقای دکتر حسن شجاعی

۱۳۹۹/۲/۲۸

۱۳۹۹

 

 
 فایل

۲

پیشگویی رفتار فاصله گذاری اجتماعی در پاسخ به همه گیری کووید۱۹ بر اساس نظریه انگیزه حفاظت یک مطالعه مقطعی

۴۱۲

خانم دکتر هادیزاده طلاساز

خانم دکتر تکتم پیکانی

۱۳۹۹/۴/۱

۱۴۰۰/۱۰/۲۸

 

۳

فضای سبز و زایمان زودرس:یک مطالعه سیستماتیک

۴۱۶

خانم دکتر رحمانی

خانم دکتر هادیزاده طلاساز

۱۳۹۹/۵/۱

۱۳۹۹/۶/۵

 

۴

ارتباط عوامل فردی و اجتماعی با فاصله گذاری اجتماعی در همه گیری کووید-۱۹ در شهرستان گناباد

۴۱۲

خانم دکتر هادی زاده طلاساز

خانم وجیهه آرمان مهر

۱۳۹۹/۴/۱

۱۴۰۰/۴/۲۱

 

 

۵

بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دوران قرنطینه کووید-۱۹ در سالمندان شهرستان گناباد در سال ۱۳۹۹

۴۳۰

خانم مریم مرادی

خانم دکتر رحمانی

۱۳۹۹/۵/۱

۱۴۰۰/۳/۲۱

 

 

۶

ارتباط بین آلودگی هوا و پره اکلامپسی یا فشار خون بارداری،یک مطالعه مرور سیستماتیک

۴۷۸

خانم دکتر رحمانی

آقای دکتر مردانه

۱۳۹۹/۷/۱

۱۳۹۹/۹/۱۰

 

۷

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر تمکین به درمان افراد مبتلا به HIV: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز

۴۷۲

 

خانم دکتر پیکانی

 

خانم وجیهه آرمان مهر

۱۳۹۹/۹/۲

۱۴۰۱/۸/۱۰

 

۸

شیوع سوء رفتار نسبت به سالمندان در خانواده و عوامل مرتبط باآن در شهرستان گناباد، سال ۱۳۹۹

۴۴۶

خانم مریم مرادی

خانم دکتر پیکانی

۱۳۹۹

۱۴۰۰/۶/۳

 

۹

بررسی تأثیر گل مغربی بر آمادگی سرویکس:مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

۶۱۵

خانم دکتر رحمانی

-

۱۳۹۹/۷/۱

۱۳۹۹/۷/۱

 

 

۱۰

تاب آوری مردم ساکن شهرک توحید گناباد در مواجهه با کوید۱۹؛ یک مطالعه کیفی

۶۳۵

خانم وجیهه آرمان مهر

خانم دکتر صادق مقدم

۱۳۹۹/۱۲/۵

۱۴۰۰/۹/۱۶

 

۱۱

تولید پادکست صوتی رادیو سالمندان برای ارتقای سلامت سالمندان: فصل دوم با تاکید بر بیماری ها و مسائل شایع در سالمندی

۶۳۹

خانم دکتر صادق مقدم

آقای دکتر حسن شجاعی

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

۱۴۰۱/۶/۱

 

 
 
فایل 

۱۲

بررسی تاثیر ابتلا به کووید ۱۹ بر میزان افسردگی پس از زایمان در زنان شهرستان گناباد در سال ۱۴۰۰

۶۷۹

خانم دکتر نجمه السادات حاجی وثوق

خانم دکتر هادیزاده طلاساز

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

در انتظار چاپ

 

 
فایل
 ۱۳  بررسی ارتباط باور کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی:مرور نظامند  ۴۲۲  خانم دکتر میترا دوگونچی  خانم دکتر نرجس بحری  ۱۳۹۹/۱۲/۵  ۱۴۰۱/۱/۳۰
 
 ۱۴  

سنجش میزان تاب آوری سازمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی و ارتباط آن با تاب آوری روان شناختی کارکنان در سال ۱۴۰۰

 ۶۳۶ خانم وجیهه آرمان مهر  آقای دکتر رضا اسماعیلی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۴۰۲/۱/۲۶
 
 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس