کار گاه های سال ۱۳۹۶

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۲۹:۴۵ بعد از ظهر

لیست کارگاه های مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت سال۱۳۹۶

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

CV مدرس

 

نوع کارگاه

(کشوری/استانی /دانشگاهی)

تعداد شرکت کنندگان

گروه هدف

مرجع

۱

 

کارگاه روایی و پایایی ابزارهایپژوهش

۱۳۹۶/۲/۳۱

۱۳۹۶/۳/۱

آقای دکتر مشکی

دانشگاهی

 

۳۰

نفر

 

اعضای هیأت علمی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

کلیک کنید

۲

کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی
با کاربرد نرم افزار SPSSوAMOS

۱۳۹۶/۱۱/۲

 آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

دانشگاهی

 

۲۵

نفر

اعضای هیأت علمی،اعضای گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات و دانشجویان تحصیلات
تکمیلی دانشگاه

کلیک کنید

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس