سال ۱۳۸۹

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۵:۴۸ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۳۸۹
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

  تاریخ پایان  مرجع

۲

بررسی شیوع و عوامل خطر بیماری مزمن کلیه (CKD) در افراد ۲۰ تا ۶۰ سال شهر گناباد

۵۶۳/ت/پ

 

خانم دکترنرجس بحری

 

خانم دکترطاهره بلوچی

۱۳۸۹/۳/۱۱

 ۱۳۹۲/۱۰/۱۱

صحافی گزارش نهایی در مرکز می باشد

۳

بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن و برخی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۹۰

۵۶۱/ت/پ

خانم زهرا حسینی

آقای دکتر شفقی

۱۳۸۹/۳/۱۱

 ۱۳۹۷/۳/۱۱ صحافی گزارش نهایی در مرکز می باشد

۴

بررسی الگوی غذایی سالمندان شهرستان گناباد و عوامل موثر بر آن در سال ۱۳۸۹

۵۶۰/ت/پ

آقای دکترهدایت ا... شمس

 

خانم دکتر لیلا صادق مقدم

۱۳۸۹/۳/۱۱

 ۱۳۹۶/۹/۱۱ صحافی گزارش نهایی در مرکز می باشد.

۶

بررسی میزان برخورداری مردم گناباد از سرمایه ی اجتماعی و رابطه آن با سلامت عمومی

۵۶۶/ت/پ

 

خانم وجیهه آرمان مهر

 

آقای دکتر علی عالمی

۱۳۸۹/۱۰/۲۱

 ۱۳۹۴/۱۲/۲۱  فایل

۷

نگرش های نقش جنسیتی در زندگی خانوادگی: طراحی، اعتبار بخشی و بکار گیری یک ابزار فرهنگ مدار در جامعه ایرانی

۵۶۸/ت/پ

 

آقای علی منتظری

 

-

۱۳۸۹/۶/۳۰

 ۱۳۹۳/۳/۳۰  فایل

۸

سنجش سلسله مراتبی نیازهای مردم شهر گناباد و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در سال ۱۳۸۹

۵۷۱/ت/پ

آقای علیرضا عطاردی

آقای دکتر دلشاد

۱۳۸۹/۱۰/۲۱

 ۱۳۹۳/۳/۲۵  فایل

۹

تأثیر کاربرد مدل ارتقاء سلامت پندار بر شیوه زندگی و برآیندهای بالینی بیماران بعد از آنفارکتوس میوکارد

۵۷۰/ت/پ

خانم فاطمه محمدی پور

-

۱۳۸۹/۷/۱۳

  فایل

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس