کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
انتشارات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
21 November 2023 07:42:30 AM

رادیو سالمندان با مشارکت موسسه مهر اندیشان دوستدار سلامت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت و موسسه خیریه بنیاد فرزانگان مهر جاویدان گناباد جشنواره سالمندان و زعفران (همراه با جوایز نقدی برای نفرات برگزیده ) را برگزار می کند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
اعلام اولویت های تحقیقاتی در خصوص اثرات اجرا یا عدم اجرای طرح کهاب بر سلامت
Tuesday 28 th November 2023
جشنواره سالمندان و زعفران برگزار می شود.
Tuesday 21 st November 2023
کارگاه آسیب شناسی اعتیاد برگزار می گردد.
Sunday 12 th November 2023
کارگاه تعیین اولویت های پژوهشی برگزار شد.
Tuesday 7 th November 2023
همکاری های بین سازمانی در حوزه فعالیت های پژوهشی توسعه پیدا می کند.
Saturday 28 th October 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: خراسان رضوی، گناباد، حاشیه جاده آسیایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت
تلفن: 0098-051-57225080-170
تلفن مستقیم دفتر مرکز: 0098-051-57220115
فکس: 0098-051-57220115
پست الکترونیک: sdhprc@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس