کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
30 January 2024 12:10:03 PM

مدیر داخلی مجله پژوهش و سلامت گفت: این مجله پس از کسب موفقیت آمیز نمایه اسکوپوس در سال گذشته و در راستای سیاستگذاری مجلات دانشگاه در صدد کسب نمایه های بین المللی برتر و ارتقای کیفی و کمی مقالات پذیرش شده در آینده نزدیک می باشد.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
ژورنال کلاب"درد و مدیریت درد در سالمندان" برگزار می گردد.
Monday 8 th April 2024
اولین مدرسه جامع «برنامه نویسی پایتون» در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Monday 18 th March 2024
نوروز 1403با ویژه برنامه رادیو سالمندان
Sunday 17 th March 2024
گزارش تصویری/ اولین مدرسه جامع «برنامه نویسی پایتون» در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Saturday 16 th March 2024
خانه تکانی نوروز با چاشنی ایمنی در سالمندان
Wednesday 13 th March 2024

اطلاعات تماس:

آدرس: خراسان رضوی، گناباد، حاشیه جاده آسیایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت
تلفن: 0098-051-57225080-8170
تلفن مستقیم دفتر مرکز: 0098-051-57220115
فکس: 0098-051-57220115
پست الکترونیک: sdhprc@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس